andati in onda
05/08/2015 Shamalsummerparty
23/07/2015  puntata del 23 luglio
08/07/2015  awevskol04
01/07/2015 AWEvsKOL03
15/06/2015 banner AWvsKOL
11/06/2015 BBBBB
Shamal School Days Party